Restaurang, fest & tradition

På nationen kan man arbeta i puben om vardagskvällarna, på Fredaglyxen på fredagar eller på fikat om lördagar. Inom nationens restaurangverksamhet får man lära sig allt från att blanda cocktails, tappa upp öl, göra smörgåståror till att flippa burgare, baka kakor och göra snittar! Ämbeten som rör resturangverksamheten kan du läsa om här under Stora klubbverket. Är du mer intresserad av gasquer, att gå på dem eller anordna dem kan du läsa om våra ämbeten som står under Gasque. Vill du representera Smålands i offentliga sammanhang bör du titta in våra ämbeten under Cermoni. 

Stora klubbverket

Klubbverkare

Som klubbverkare bedriver man under tredje kuratorns och köksmästarens anvisningar pubverksamheten i nationspuben Hyttan. Man jobbar ungefär två kvällar i veckan. Som klubbverkare står man i puben och tar emot beställningar på mat och dricka, dessutom serverar man mat och emellanåt jobbar man med att laga maten i köket. Som klubbverkare ansvarar man också för att det finns tillräckligt med personal i puben varje kväll. Förutom pubverksamheten så driver man som klubbverkare även festverksamheten under ledning av tredje kurator och hovmästaren. De ordinarie festerna är fem till sex per termin och till detta tillkommer även andra evenemang som ligger i klubbverkarens ämbete att tjänstgöra vid. På festerna ansvarar klubbverket för dukning, servering och städning. Ibland hjälper man även köksmästaren i köket. Att vara klubbverkare tar mycket tid, men man får också mycket tillbaka i form av social kontakt och erfarenhet av att servera på middagar och att stå i en pub.

Fikavärdar

Fikavärdarna ser till att man varje lördag kan komma till nationen och fika. I samråd med köksmästare och tredje kurator bestämmer fikavärdarna vilket utbud som ska finnas till försäljning. Som fikavärd ansvarar man för att förbereda inför lördagarna samt se till att det finns personal både till dessa förberedelser och till själva försäljningen. Fikavärdarna är ansvariga för att, enligt köksmästarens instruktioner, städa köket efter varje lördagsfika. Att tycka om att baka, skapa menyer och vara serviceinriktad är bra egenskaper för att vara fikavärd.

Fredagslyxare

Som fredagslyxare organiserar man, under tredje kuratorns anvisningar, fredagslyxen varje fredag mellan 15 och 18. Fredagslyxarna komponerar menyn i samråd med köksmästaren och jobbar även på lyxen och ansvarar för att det finns tillräckligt med personal vid varje tillfälle. Fredagslyxarna är också de som står i köket under fredagslyxens timmar. Som fredagslyxare bör man ha intresse i att planera och tillaga mat med en lyxig touch. Man bör också kunna viga de flesta fredags- eftermiddagarna åt sitt ämbetesutförande.

Hovmästare

Hovmästare

Hovmästaren är ansvarig för att nationens gasquer genomförs på ett tillfredsställande sätt. Man är ansvarig utskänkare för kvällen och är den som leder klubbverkets arbete. Varje vecka ska man lagerinventera tillsammans med tredje kurator. Minst en gång per termin ska även nationens servis, glas och bestick inventeras. Man bör som hovmästare vara organisatorisk och en bra ledare.

Uthyrningsansvariga

De uthyrningsansvariga är tillsammans med tredje kurator ansvariga för planerandet av alla uthyrningar. Som uthyrningsansvarig arbetar man som hovmästare under uthyrningarna. Man är också ansvarig för att det finns tillräckligt med personal till varje uthyrning. Efter varje uthyrning ska man tillhandahålla redovisningsunderlag och faktureringsunderlag till berörd kurator. Tillsammans med nationens hovmästare ska man som uthyrningsansvarig inventera nationens servis, glas och bestick minst en gång per termin. Som uthyrningsansvarig bör man vara organisatoriskt lagd, men även serviceinriktad och en bra ledare.

Klubbmästare

Som klubbmästare är du ansvarig under de kvällar när det är klubb på Smålands. Klubbmästaren är den som är ansvarig utskänkare och har hand om personalen under kvällen. Det är dessutom klubbmästarens ansvar att ringa in personal för att jobba under klubbtillfällena – en gyllene chans att skapa ditt dreamteam för varje tillfälle.

Sexmästare

Som sexmästare är du lite av Smålands egen festfixare. Du planerar och anordnar i samråd med kuratelet nationens olika interna fester – sexorna. Det är allt från ämbetsmannakickoffer och klubbverksfester till att ta hand om vännationernas gäster under Vårbalshelgen. Hur du väljer att utforma festerna står dig väldigt fritt och du har givetvis hjälp av de andra gästerna under kvällens gång. En sexmästare bör vara initiativrik, ansvarsfull och tycka om att ställa till med kalas.

Gasque

Gasquemästare

Det är gasquemästarens uppgift att ge Smålands gasquer det lilla extra. Gasquemästaren bestämmer tema för de olika gasquerna, ordnar dekorationer och dukning, ansvarar för underhållning och kan komma med önskemål när det gäller mat och dryck.

Sånganförare

Sånganföraren har som uppdrag att leda sången på nationens ordinarie fester. Dessa är till antalet ungefär fem till sex stycken varje termin. Sånganföraren tar fram ett sånghäfta och bestämmer själv vilka sånger som ska vara med vid varje festtillfälle. Eftersom sånganföraren ska närvara vid alla fester under sitt ämbetsår så går denne för reducerat pris. Vid vissa fester är det praxis att sånganföraren skriver en egen visa, till exempel till gåsbalen.  Som sånganförare bör man gilla att ta ton. Det är dock inget krav att man är skönsångare. Man bör också gilla att stå i rampljuset lite lagom mycket. Tidsåtgången för ämbetsutövandet beror på ambitionsnivå. Förutom festkvällen ska alltså ett sånghäfte sättas ihop och skrivas ut, något som ofta tar lite längre tid än vad man kanske räknat med.

Historiograf

Historiografen skriver i nationens tidning Rasken om vad som hänt på nationens gasquer och baler. Det förutsätter alltså att man har varit på festen ifråga och för att enklare kunna närvara så går man som historiograf på festerna till reducerat pris.  Så snart som möjligt efter den aktuella festen författar man en artikel om denna och skickar till nationens redaktörer, dock absolut senast till deadline för nästkommande nummer. I samband med luccegasquen är det välkomnat att historiografen författar Mörkhultskuriren, nationens egen skvallertidning, och distribuerar denna. Man ska efter sitt år som historiograf också författa en krönika över hela året som sedan publiceras i nationens kamratförenings årsskrift Natio Smolandica.

Ceremoni

Fanbärare

Fanbärarna bär, iklädd akademisk högtidsdräkt, nationens fana vid de tillfällen då denna förväntas att bäras. Det kan till exempel vara vid olika högtidliga tillställningar vid universitet, såsom doktorspromovering och recentiorsgasque,  vid hedersledamotsbegravning eller då nationsmedlemmarna vid allhelgonahelgen besöker nationens viktigaste gravplatser. Det är också fanbärarnas ansvar att fanan vårdas på ett tillfredsställande sätt, vilket är mycket viktigt då fanan är mycket gammal och sliten. Detta kan innebära att man faktiskt behöver plocka fram nål och tråd och laga den om man har den kompetensen. Som fanbärare ska man ska även bevista möten med fanbärarkonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen.

Kårmarskalk

Kårmarskalken representerar nationen iklädd akademisk högtidsdräkt vid diverse tillfällen såsom högtidliga tillställningar vid universitetet, till exempel doktorspromovering och recentiorsgasque. Vid dessa tillfällen visar man bland annat människor till deras platser i universitetsaulan. Man ska även bevista möten med marskalkskonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen. Som kårmarskalk bör man vara studentikost lagd och trivas i högtidsdräkt.