Recceverksamhet & valberedning

Recceverksamhet & valberedning innefattar ämbeten för dig som vill arbeta med nationens nya medlemmar så som recentiorsförman och internationell sekreterare. Skulle du hellre vilja engagera dig i nationens valberedning och arbeta med att bereda ämbetsmän till våra olika poster kan du läsa om det nedan likaså.

Recceverksamhet

Recentiorsförman

Recentiorsförmännen, vardagligt kallade recceförmän, är de som tar emot nya studenter (recentiorer eller vardagligt reccar) som kommer och vill skriva in sig vid nationen. När reccarna kommer för att skriva in sig är det recceförmännens uppgift att se till att de får sin terminsräkning samt att ge dem den information de behöver om nationen, universitetet och Uppsala. Som recceförman ansvarar man för att skriva in de nya studenterna i nationens matrikel samt att föra förteckning över dem. Man kommer också att vara deras kontaktperson på nationen. Dessutom ska man, tillsammans med kuratorerna och de internationella sekreterarna, organisera recentiorsmottagningen, som vardagligt kallas reccemottagningen, samt delta i förberedelserna inför och genomförandet av recentiorsgasquen, även kallad reccegasquen.  Man ska även bevista möten med recentiorskonventet och där tillvarata nationens intressen. Social kontakt är viktigt i ämbetsutövandet när man är recceförman. Kreativitet är också något som är bra att besitta, då det ska planeras aktiviteter för reccarna.

Internationella sekreterare

De internationella sekreterarna tar emot nya utbytesstudenter som kommer till nationen, och ser till att dessa får den information de behöver om nationen, internationella konventet, universitetet och Uppsala. Som internationell sekreterare är man utbytesstudenternas kontaktperson på nationen. Dessutom ska man, tillsammans med kuratorerna och recentiorsförmännen, organisera recentiorsmottagningen samt delta i förberedelserna inför och genomförandet av recentiorsgasquen. Man ska även bevista möten med internationella konventet och där tillvarata nationens intressen. Social kontakt är viktigt i ämbetsutövandet när man är internationell sekreterare. Kreativitet är också något som är bra att besitta, då det ska planeras aktiviteter för de internationella studenterna.

Valberedning

Valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande tar emot förslag från övriga medlemmar på lämpliga kandidater till lediga ämbetsmannaposter, deltar i intervjuer av kandidater till vissa poster och har löpande möten och diskussioner med valberedningen inför samtliga landskap. Valberedningens ordförande leder dessutom valberedningens arbete samt presenterar valberedningens förslag och läser valberedningens motiveringar vid landskapet. Ordföranden bör ha en god överblick över såväl nationens ämbeten som medlemmar.

Ledamot av valberedningen

Som ledamot av valberedningen tar man emot förslag från övriga medlemmar på lämpliga kandidater till lediga ämbetsmannaposter, deltar i intervjuer av kandidater till vissa poster  och har löpande möten och diskussioner med valberedningen inför samtliga landskap. Man bör ha en god överblick över såväl nationens ämbeten som medlemmar.