Engagera dig

Smålands nation är en fantastisk plats att umgås och arbeta på. Man får tillfälle att träffa många nya människor, skaffa sig otroliga erfarenheter och ha riktigt roligt under tiden.

På nationen arbetar ämbetsmän på sin fritid för att göra studentlivet i Uppsala och på nationen så bra som möjligt. Denna underbara skara har med vårt förtroende fått möjlighet att ta till vara på nationens fina men framför allt roliga anor.

Har du tankar om att engagera kan du läsa mer om våra olika ämbeten under flikarna Föreningar & kultur, Marknadsföring & kommunikation, Recceverksamhet & valberedning, Restaurang, fest & tradition samt Styrelse och nämnder.
Har du några frågor, kan du maila Förste Kurator på 1q@smalands.nu.