Kamratföreningen

Smålands nations kamratförening är en förening för forna landsmän som dragit bort från vin och sång, till vardagslivet tråk och tvång, men som ändå vill bibehålla kontakten med nationen.

Medlemmar i kamratföreningen är garanterade att få nationens tidning Rasken även efter att de upphört att vara medlemmar i nationen. Dessutom ger kamratföreningen ut årsskriften Natio Smolandica. Denna årsskrift innehåller allt från artiklar och essäer om hembygden, småländska profiler och exotiska resor, till krönikor om vad som försiggår på nationen till vardags.
Kamratföreningen förvaltar dessutom ett visst kapital, vars avkastning går till att stödja nationen ekonomiskt i flera sammanhang. Kamratföreningen har t.ex. donerat medel för datorer till Raskens redaktion, instrument till Glasblåsarna, renovering av nationens konstföremål, ämbetstecken till kuratorer och mycket mera.

Varje år i oktober anordnar kamratföreningen den traditionella höstfesten, vilken ger ett ypperligt tillfälle för medlemmarna att träffa sina gamla nationskamrater och samtidigt stifta bekantskap med den yngre generationen landsmän.
Du som missade kamratföreningens höstfest missade verkligen ett roligt kalas. Det kan nog alla som var där intyga, för vi hade jätteroligt. Vi i styrelsen ser redan fram emot nästa höstfest och vi hoppas att just du kommer.

Är man intresserad att bibehålla kontakten med Smålands nation och samtidigt stödja nationen ekonomiskt ska man givetvis bli medlem i kamratföreningen. Medlemskapet kostar endast 130 kr/år för enskilda medlemmar och 200 kr/år för par boende på samma adress. Avgiften betalas med fördel in på pg-konto 13 89 70-9. Glöm inte att ange namn och adress.

 

 • Kamratföreningens styrelse består av:
  Ordförande: Gabriella Westerberg
  Skattmästare: Karin Petersson
  Sekreterare: Fredrik Sixtensson
  Redaktör: Christer Sandbladh
  Övrig ledamot: Markus Jonegård

  För mer information, kontakta kamratföreningens ordförande Gabriella Westerberg
  Kamratföreningens e-postadress: kamratforeningen@smalands.nu
  Telefon: 073-759 16 32
  E-post:gabriella_m_westerberg@hotmail.com

 • Du är väl med i nätverket?

  Som medlem i Uppsala universitets alumnnätverk får du möjligheten att hålla kontakten med nationen, universitetet och andra alumner. Du kan anmäla dig till olika nyhetsbrev och du kan också prenumerera på nyheter från Smålands nation genom att gå med i vår grupp. Dessutom hjälper du till att hålla adressregistret uppdaterat så att du kan nås av information om vår verksamhet.

  Bli medlem på www.alumnnatverk.uu.se!