Flea Market

Våren 2010 öppnade ämbetsmannen Stephanie Thurow upp sin garderob och förfasades över hur mycket saker hon hade som bara låg och drällde. Vid tillfället kände sig Stephanie  även pank och undrade om hon kunde tjäna en slant på alla avlagda kläder och såg sig då för om det fanns andra som tänkte likadant. Resultatet av detta var att Flea Market föddes hösten 2010 och har sedan dess varit ett uppskattat event av både besökare och säljare.

Flea Market arrangeras omkring tre gånger per termin. Kostnaden för att ha ett bord och en klädhängare på Flea Market är 40 kronor. Vill du vara med nästa gång? Hör då av dig till smalandsfleamarket@gmail.com